Մատենադարան

Ես երեկ գնացել էի   Մատենադարան, այնտեղ տեսա   ամենամեծ ու ամենափոքր գրքերը։ Մեծի անունը Մշո   ճառակիլ է և նա  28կգ է։…

01.02.2018.

Երկարության չափման միավորներ 1մ= 100  սմ 1դմ= 10 սմ 1մ=   10դմ 1սմ= 1000  մմ 1դմ= 100  մմ 1մ= 10  մմ…

John wants to sail with his family. He went to his house, took his daughter and his wife, and went…

18.05.2020

Դաս 1 1) Տրված կոտորակներից որո՞նք են տասնորդական. 2/27,  5.7/100,    -23/1000,   6/5,    7/10000,     10/9 2) Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով…

16.05.2020

I am not working They are working. He is working. We aren’t working. He isn’t working. Am I working. Are…

19.05.2020

Ի՞նչ է սննդառությունը: Արդյոք բոլո՞ր կենդանի օրգանիզմներն են սնվում: Սննդառությունը դա սնունդը ընդունելու պրոցեսսն է:Այո, բոլոր կենդանի օրգանիզմները սնվում են:…

Ես Միքայել Սահակյանն եմ։ Ես ուզում եմ բլոգերների  խմբին  միանամ։ Ես ունեմ երկու ալիք որոնք ուզում եմ զարգացնեմ։ Մեկի անունը(MEGA…

12.05.2020

Martha is at the grocery store, getting ready for a house party. She has a list of what she needs…

10.05.2020

Սահմանել «Քրիստոնեություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն; 1․ Սուրբ երրորդություն 2․ Աղոթք 3․ Եկեղեցի 4․ Մոմ 5․ Հավատք 6․…

11.05.2020

1. Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը։Օրգանիզմը պայմանավորված է օրգանների աշխատանքից:2. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ սննդանյութ։կմահանա։3. Ցողունի վնասվածքն…

Ես կարող եմ տարբերվել

Ես կարող եմ մեծ և բարդ լեգոներ հավաքել, ես կարող եմ ֆուտբոլ խաղալ և կարտ խաղալ։Ես կարող եմ մաթեմատիկական որոնումներով…

30.04.2020

1.Ծաղկից առաջանում են սերմեր և պտուղներ: 2.Ի՞նչ դեր ունեն այդ օրգանները բույսի կյանքում: Ծաղիկը բույսի օրգան է, որը կարճացած և ձևափոխված…